Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bilo leta 2005 na svetu 1,6 milijarde odraslih s prekomerno telesno težo in 400 milijonov odrasli debelih. V Evropi ima prekomerno telesno težo več kot polovica odraslih in petina otrok. Tudi v Sloveniji je podobno: po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima več kot polovica odraslih prekomerno telesno težo, več kot četrtina pa je debelih.

Debelost se pojavlja tudi že pri otrocih. Presečna študija iz leta 2005 je pokazala, da je med petletnimi otroki pri nas s prekomerno telesno težo že 18 odstotkov fantov in 20 odstotkov deklic, debelih pa je 17 odstotkov dečkov in 15 odstotkov deklic. Med mladostniki, starimi 16 in 17 let, je imelo prekomerno telesno težo 17 odstotkov fantov in 15 deklet, debelih pa je bilo 7 odstotkov fantov in 4 odstotki deklet, je navedla Ivanka Brus.


Comments are closed.